Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. 1.1.Sklep internetowy housebeauty.pl prowadzony jest przez House of Beauty Retail LTD z siedzibą w 342 High Street, Dorking RH4 1QX, Wielka Brytania, VAT EU 249 248 382.

  2. 1.2.Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty dokonania zmian. Sklep zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonywanej zmianie Regulaminu z wyraźnym oznaczeniem dokonywanych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

  3. 1.3.Wysyłki realizowane są na terenie Unii Europejskiej. Do każdego zamówienia sklep wystawia fakturę VAT ze stawką według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

  4. 1.4.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

    

 2. OFERTA PRODUKTOWA

  1. 2.1.Ceny produktów w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

  2. 2.2.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

  3. 2.3.Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

  4. 2.4.Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

  5.  

   Zdjęcia przedstawiające kolory produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu, mają na to wypływ indywidualne ustawienia ekranu komputera lub innego nośnika. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku różnic kolorystycznych.

 3. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

  1. 3.1.Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę www.pl.houseofbeauty.com.pl

  2. 3.2.Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu.

  3. 3.3.Sklep zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania wszystkich pozycji zakupionych z przyczyn niezależnych, tj. zniszczony produkt, zniszczone opakowanie; produkty na zamówienie (termin realizacji 5-14 dni) mogą być niemożliwe do sprowadzenia (np. limitowane edycję, niedostępność u pośredników i inne).

  4. 3.4.Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.

  5. 3.5.Po złożeniu zamówienia, każdy użytkownik otrzyma automatyczną informację zwrotną ze sklepu www.housebeauty.pl, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazania go do realizacji.

  6. 3.6.Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

  7. 3.8.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep Internetowy wyśle zamówienie do Klienta wraz z zawartą fakturą uwzględniającą niezrealizowane pozycje.

  8. 3.9. Sklep w przypadku zalokowania produktów w różnych magazynach może wysłąć zamówienie rozdzielone, które przyjdzie w różnym czasie. System informuję Kupującego o terminie realizacji zamówienia. Ilość dni oznacza wyłacznie dni robocze.

  9. 3.10. Brak uiszczenia opłaty w trakcie realizacji zamówienie nie gwarantuję dostępności produktów. Wpłata w terminie późniejszym aniżeli otrzymanie e-mail'a określającego dokonanie zamówienia nie gwarantuję dostępność zakupionych produktów.

  10. 3.11. Sklep w przypadku gdy Klient nie otrzyma kompletnego zamówienia oferuję bezwłocznie refundację do 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

  11. 3.12.Sklep www.housebeauty.pl uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy paczka jest jeszcze w sklepie. Po przejęciu paczki przez Kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

  12. Sklep wycofuje sprzedane produkty w kwocie 0,00 zł uznając zakupiony produkt jako błąd systemu.

 4. FORMY PŁATNOSĆI

  1. 4.1.Płatność za zamówiony towar może nastąpić kartą płatniczą, przelewem elektronicznym na konto housebeauty.pl lub za pobraniem przy odbiorze towaru. Bieżące formy płatności określone są na stronie Dostawa i koszty przesyłki. 

 5.  

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. 5.1Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się (w dni robocze), odpowiednio ze względu na formę płatności:

  a) płatne przy odbiorze - w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia (Tylko na terenie Polski)

  b) przelewem elektronicznym - po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar,

  c) płatne kartą płatniczą - w chwili autoryzacji transakcji

 2. 5.2 Etapy realizacji swojego zamówienia Klient może na bieżąco śledzić po zalogowaniu się do sklepu w zakładce "Status zamówienia", lub proszę o kontrolę wiadomości otrzymanych w skrzynce pocztowej, szczególnie prosimy sprawdzać folder SPAM.
   

   

WYSYŁKA TOWARU

 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych. W przypadku gdy adres wysyłki jest inny niż Polska, należy również doliczyć dodatkowe 7 dni na dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.

 2. Sklep housebeauty.pl pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie „Dostawa i koszty przesyłki”. Koszty wysyłki nie są refundowane, nawet w przypadku opóźnień w dostawie.

 3.  

  Towar wysyłany jest za pomocą Poczty Polskiej oraz kuriera DPD, w zależności od wyboru Klienta sposobu dostawy.

  3.1 Wybór przesyłki Poczta Polska  w przypadku zaginięcia paczki sklep oczekuję do regulaminowych 14 dni roboczych od wysyłki paczki na zgłoszenie reklamacji, nie zależnie od wyboru sposobu wysyłki: ekonomiczny, priorytet. Sklep wykonuję zwrot zagubionej paczki po otrzymaniu decyzji reklamacyjnej od Poczty Polskiej. Czas oczekiwania może się wydłużyć do 30 dni (14 dni na regulaminowe dostarczenie paczki poprzez Pocztę Polską, 14 dni na regulaminowe rozpatrzenie reklamacji przez Pocztę Polską).

  3.2 Wybór kuriera DPD w przypadku zaginięcia paczki sklep rozwiązuję reklamację do 7 dni od zatwierdzenia zaginięcia paczki na statusie wysyłki https://tracktrace.dpd.com.pl/findParcel

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 25 grudnia 2014 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

 2. Podstawą reklamacji jest wykazanie faktury dołączonej do zamówienia. Sklep nie uwzględnia żadnych reklamacji bez wykazania skanu/kopii faktury lub jej oryginału.

 3. Towary używane nie podlegają reklamacji. W tym także towar błędnie wysłany z magazynu sklepu użyty przez Klienta nie może być refundowany.

 4. Towary zamawiane indywidualnie (posiadające termin realizacji powyżej 4 dni nie podlegają zwrotowi. Towar nie jest ofertą standardową i kupowany jest pod realizację zamówienia.

 5. W przypadku ewentualnych reklamacji zaleca się skontaktować się ze houseofbeauty.co.uk za pośrednictwem poczty elektronicznej KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZEJSC DO FORMULARZA

 6. Na mocy ustawy z dnia 25 grudnia 2014 r.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.), wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone maksymalnie w ciągu 7 dni liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamowanego towaru.

 7. Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Sprzedwcy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, czyli nie wyższy jak 9,90 - opcja kurier), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Klient może ustalić wraz z  Sprzedawcą termin odbioru przesyłki, jeśli nie posiada możliwości jej nadania.

 9. Towar zwracany należy odesłać na adres główny siedziby firmy House of Beauty Return, 342 High Street, Dorking RH4 1QX Surrey, United Kingdom.

 10. Zastrzegamy sobie, iż bez względu na to jaką formę płatności wybrał Klient, w przypadku Zwrotów i Reklamacji, House of Beauty zwraca pieniądze Klientowi na wskazany przez niego nr konta. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową.

POZOSTAŁE

 1. 8.1Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego housebeauty.pl oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./

 2. 8.2Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Serwis w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Serwisu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr43, poz. 296 z późn. zm.).

 3. 8.3W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 4. 8.4Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" /Dz. U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z poźn. zm./ Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwroty prosimy kierować na adres mailowy z tematem ZWROTY. W przypadku produktu zgodnego z umową, sklep dokona zwrotu jego ceny, zaś koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt. 4. Produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 5. 8.5Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, wyłączające bądź ograniczające prawa konsumentów zagwarantowane przepisami powszechnie obowiązującymi, nie wiążą kupującego, o ile zawiera on umowę działając w charakterze konsumenta.